تشکیل کارگاه آموزشی جیره نویسی

با سلام و احترام  قابل   توجه دانشجویان رشته امور دام    کارگاه آموزشی جیره نویسی با تدریس جناب دکتر مرئاتی  در ساختمان آموزشی  دانشکده برگزار می گرذد